Skip to main content

Bis(?-3-carb-oxy-2-hy-droxy-propane-1,2-dicarboxyl-ato)bis(diaquazinc)-1,2-bis-(p yridin-4-yl)ethene-water (1/1/2).

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3120332
PubMed Central
by Ren, Tian-li; Yang, Cheng-jian; Fang, De-yu; Shi, Guo-xun; Zhu, Xue
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3435580
PubMed Central
by Foroughian, Mahsa; Notash, Behrouz; Shafiee, Abbas; Aghabozorg, Hossein; Foroumadi, Alireza
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3435822
PubMed Central
by Li, Wenming; Li, Xiaobo; Duan, Yuqing; Deng, Zhirong; Wang, Runling
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3254463
PubMed Central
texts
eye 33
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3344540
PubMed Central
by Hwang, In Hong; Kim, Pan-Gi; Lee, Jae-Cheon; Kim, Cheal; Kim, Youngmee
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3588763
PubMed Central
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3238595
PubMed Central
by Eshtiagh-Hosseini, H.; Mirzaei, M.; Mousavinezhad, A.; Necas, M.; Mague, J. T.
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3254334
PubMed Central
by Betz, Richard; Gerber, Thomas; Schalekamp, Henk
texts
eye 22
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3212291
PubMed Central
by Cheng, Pei-Chi; Zhan, Jun-Xiang; Wu, Cheng-You; Lin, Chia-Her
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3238780